Đang tải dữ liệu...
Toàn cảnh công ty

Toàn cảnh công ty

Tàu chở hóa chất 6.500 DWT

Tàu chở hóa chất 6.500 DWT

Tàu San felice 34.000 DWT

Tàu San felice 34.000 DWT

Hạ thủy BS03THÔNG CÁO BÁO CHÍ CÔNG TY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG HẠ THỦY TÀU CHỞ DẦU/ HÓA CHẤT “YN GWANGYANG” TRỌNG TẢI 6.500 TẤN XUẤT KHẨU SANG HÀN QUỐC
Ngày 20 tháng 10 năm 2018 Công ty Đóng tàu Phà Rừng tổ chức lễ hạ thủy tàu dầu/ hóa chất trọng tải 6.500 tấn, ký hiệu vỏ BS03 mang tên “YN GWANGYANG” xuất khẩu sang Hàn Quốc.
Hạ thủy BS03THÔNG CÁO BÁO CHÍ CÔNG TY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG HẠ THỦY TÀU CHỞ DẦU/ HÓA CHẤT “YN GWANGYANG” TRỌNG TẢI 6.500 TẤN XUẤT KHẨU SANG HÀN QUỐC
Ngày 20 tháng 10 năm 2018 Công ty Đóng tàu Phà Rừng tổ chức lễ hạ thủy tàu dầu/ hóa chất trọng tải 6.500 tấn, ký hiệu vỏ BS03 mang tên “YN GWANGYANG” xuất khẩu sang Hàn Quốc.
Thi đua lao động tháng 9_2018Thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng và năng suất lao động chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9
Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty; Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty về nhiệm vụ công tác năm 2018 và Thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ Công ty năm 2018. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2-9 và chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty và Ban chấp hành Công đoàn Công ty phối hợp phát động thi đua đợt II năm 2018 với nội dung và các mục tiêu cụ thể sau đây:
Hội nghị học tập NQTW7 khoa XIIHội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 Khóa XII của Đảng
Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 24/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng.
Toa dam thanh nien 2018Tọa đàm thanh niên 2018 với chủ đề Thanh niên với mục đích nâng cao năng suất lao động
Thực hiện theo Chương trình công tác Đoàn thanh niên Công ty năm 2018; được sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, sự quan tâm tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các Phòng ban trong Công ty, tọa đàm thanh niên tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng đã được tổ chức ngày 07/7/2018 tại Hội trường Khu chuyên gia của Công ty.
Thông tin liên hệ
Công ty đóng tàu Phà Rừng
Địa chỉ
Thị trấn Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại: (+84-225) 3875066
Fax
Fax: (+84-225) 3875067
Email
  • 3.5km phía tây Trung tâm thành phố.
  • 1.5km cách đường đi Hải Phòng - Hà Nội.