Đang tải dữ liệu...

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Công ty Đóng tàu Phà Rừng

Thứ Bảy, 14/07/2018, 15:33 GMT+7

Sáng ngày 13/7/2018, Đảng bộ Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐU, ngày 14/5/2018 của Đảng ủy Tổng công ty về tổ chức đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Quang Thăng - Bí thư Đảng ủy điều hành hội nghị

Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Đỗ Thành Hưng, Phó bí thư Thường trực, phụ trách Đảng bộ Tổng công ty, đồng chí Lê Mạnh Trường - Thành viên HĐTV và đại diện các ban đảng của Tổng công ty.

Hội nghị đã nghe và thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 với các nội dung trọng tâm: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 6/2018 của Đảng bộ Công ty; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/ĐU của Đảng bộ Công ty về nhiệm vụ công tác năm 2018. Hội nghị cũng đi sâu, đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai thắng lợi  nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty đến hết nhiệm kỳ…

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, Bộ GTVT, Tổng công ty và các cơ quan liên quan trong triển khai công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, nhờ đó Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã cơ bản thực hiện chương trình tái cơ cấu theo chỉ đạo, bước đầu tạo sự ổn định, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Từ năm 2015 đến nay Công ty đã triển khai được nhiều hợp đồng đóng mới trong và ngoài nước, duy trì ổn định lĩnh vực sửa chữa tàu, gia công kết cấu thép… Sản xuất kinh doanh tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10-15%; Năng suất lao động tăng hàng năm trên 10%; Thu nhập bình quân của người lao động tăng tương ứng với tốc độ tăng năng suất lao động. Đặc biệt, Công ty Đóng tàu Phà Rừng là đơn vị đầu tiên trong đóng tàu Việt Nam ký được hợp đồng đóng tàu trực tiếp với chủ tàu Hàn Quốc sau khủng hoảng của ngành đóng tàu trên toàn thế giới. Sự quay lại của chủ tàu nước ngoài đã khẳng định uy tín của ngành đóng Việt Nam nói chung và Công ty Đóng tàu Phà Rừng nói riêng. Hiện nay, Công ty đã và đang triển khai mạnh mẽ chương trình cải tiến hệ thống quản trị và điều hành sản xuất theo mô hình các công ty đóng tàu tiên tiến của Hàn Quốc, Nhật Bản; đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ  khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong sản xuất và quản lý nhằm nâng cao năng suất lao động...

Tại hội nghị, đại diện Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty cũng đóng góp ý kiến về công tác tiền lương, công tác quản lý, công tác tiết kiệm và điều hành sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tổng giám đốc và lãnh đạo các phòng ban trong Công ty cũng báo cáo làm rõ thêm các nội dung trong báo cáo.

Đồng chí Đỗ Thành Hưng, Phó bí thư Thường trực,

phụ trách Đảng bộ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thành Hưng, Phó bí thư Thường trực, phụ trách Đảng bộ Tổng công ty đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ  Công ty Đóng tàu Phà Rừng nửa nhiệm kỳ qua, cũng như tính chủ động của Lãnh đạo Công ty trong công tác thị trường, công tác cải tiến hệ thống quản trị và điều hành sản xuất... Đồng chí cũng tin tưởng rằng với sự quyết tâm của lãnh đạo Công ty Đóng tàu Phà Rừng và đội ngũ CBCNV nhiều người được đào tạo tay nghề tại nước ngoài và tại các cơ sở đóng tàu tiên tiến sẽ giúp cho Công ty dần ổn định và phát triển bền vững.

Phòng Hành chính

Các bài đã đăng
Trang 1 / 16