Đang tải dữ liệu...

Thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng và năng suất lao động chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Thứ Ba, 04/09/2018, 21:28 GMT+7

Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty; Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty về nhiệm vụ công tác năm 2018 và Thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ Công ty năm 2018.

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2-9 và chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty và Ban chấp hành Công đoàn Công ty phối hợp phát động thi đua đợt II năm 2018 với nội dung và các mục tiêu cụ thể sau đây:

I. MỤC TIÊU THI ĐUA.

1. Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2018.

2. Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, bàn giao các sản phẩm đạt và vượt tiến độ đề ra trong thời gian phát động thi đua.

3. Đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất.

II. THỜI GIAN PHÁT ĐỘNG THI ĐUA.                   

Từ ngày 01/9/2018 đến 31/10/2018.

III. NỘI DUNG THI ĐUA.

1. Về sản lượng, doanh thu và các các sản phẩm trọng điểm.

1.1/ Tổng sản lượng và doanh thu: Phấn đấu đạt 151,977 tỷ đồng về sản lượng và 85,918 tỷ đồng về doanh thu.

1.2/ Sửa chữa.

- Tiếp nhận 10 đến 12 lượt tàu vào sửa.

- Bàn giao từ 12 đến 14 lượt tàu.

1.3/ Đóng mới.

* Tàu dầu BS02: Hoàn thiện đấu lắp, thử thiết bị chuẩn bị cho thử đường dài ngày 02/10/2018 và bàn giao tàu ngày 25/10/2018.

* Tàu dầu BS03: Hoàn thiện đấu đà; Làm sạch, sơn các két ballast, vỏ bao tàu; Lắp đặt hệ trục, hệ lái và đấu lắp các thiết bị để đảm bảo kế hoạch hạ thủy ngày 15/10/2018.

* Tàu cá V085: Hoàn thiện đấu đà để hạ thủy tàu vào cuối tháng 10/2018.

* Tàu dầu hóa chất 8000m3 (FM06): Hoàn thiện các thủ tục tài chính để trung tuần tháng 10/2018 đưa tàu vào dock lần 2 để triển khai các công việc tiếp theo.

* Gia công kết cấu thép: Cổng trục 70T cho Vinalift và các sản phẩm khác phấn đấu giao hàng theo kế hoạch.

2. Về công tác quản lý.

- Đẩy mạnh công tác thị trường sản phẩm để hoàn thành kế hoạch năm 2018 và chuẩn bị việc làm cho năm 2019.

- Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 187/NQ-HNNLĐ, ngày 24/01/2018 về các chỉ tiêu: tăng năng suất lao động; tiết giảm chi phí quản lý, chí phí sản xuất; chi phí năng lượng.

- Đẩy mạnh thực hiện chương trình công tác năm theo thông báo số 0609/TB-PR-NS ngày 09/4/2018 và số 1476/TB-PR-NS, ngày 17/8/2018 vào cuối đợt thi đua.

- Tích cực triển khai thực hiện việc cải tiến theo chương trình 1501/PR-CTr ngày 22/8/2018 về tái cấu trúc hệ thống quản trị doanh nghiệp.

- Ban hành và tích cực triển khai thực hiện việc kiểm soát chi phí theo kế hoạch của Công ty.

- Hoàn thành phương án cải tiến nội quy trả lương, hoàn thành phương án và triển khai việc áp dụng mô hình Vỏ 1 tại các đơn vị sản xuất theo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy tại kỳ họp tháng 7/2018.  Rà soát định biên các đơn vị để phục vụ việc tiếp tục tái cơ cấu lao động.

- Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác đề tài khoa học, sáng kiến và hoạt động 5S. Trong đợt thi đua mỗi đơn vị có ít nhất 01 sáng kiến và các tập thể, cá nhân được phân công phụ trách các đề tài năm 2018 (theo Quyết định 0553/QĐ-PR ngày 26/3/2018) hoàn thiện đề cương để Hội đồng xem xét trình TGĐ.

- Tích cực quyết toán các sản phẩm đã thi công xong. Hoàn thiện để ban hành Quy trình/ hướng dẫn về quyết toán sản phẩm.

- Chấp hành nghiêm túc nội quy ATLĐ, nội quy kỷ luật lao động, đặc biệt quan tâm việc chấp hành thời gian lao động và nội quy ra vào cổng Công ty.

- Tăng cường công tác bảo vệ, không để xảy ra các vụ trộm cắp, mất an ninh trật tự trên mặt bằng Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm soát việc phục vụ bữa ăn ca, nước uống cho người lao động.

Để thực hiện kế hoạch thi đua đề ra, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018. Ban Lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn Công ty kêu gọi các tổ chức chính trị và toàn thể CB, CNV trong Công ty và các Nhà thầu phụ hưởng ứng đợt phát động thi đua, đẩy nhanh tiến độ thi công các sản phẩm, phấn đấu đạt và vượt các mốc đề ra. Giao cho Ban chỉ đạo thi đua theo dõi, đánh giá và đề xuất để Tổng giám đốc và Ban Thường vụ công đoàn Công ty khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong đợt thi đua.

Hội đồng TĐKT Công ty

Các bài đã đăng
Trang 1 / 16