Đang tải dữ liệu...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Đóng tàu Phà Rừng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Bảy, 09/05/2020, 09:51 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Đóng tàu Phà Rừng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 được khai mạc chính thức vào hồi 8h00, bế mạc vào hồi 16h00 ngày 7/5/2020 và đã thành công tốt đẹp. Đại hội được Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) chỉ đạo là đại hội điểm và là đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đầu tiên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác tái cơ cấu; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước trong sửa chữa và đóng mới tàu biển; đảm bảo chế độ, chính sách và nâng cao đời sống cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển ngành công nghiệp tàu thuỷ của đất nước. Chủ đề của Đại hội là: “ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo - Liên tục đổi mới, cải tiến hệ thống- Nâng cao hiệu quả trong mọi hoạt động”.

Đồng chí Đinh Mạnh Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương; đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp trung ương; đồng chí Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; đồng chí Cao Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, quyền Tổng Giám đốc Tổng công về dự và chỉ đạo Đại hội.

Về dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, đại diện các ban, đại diện Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Tổng công ty; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; đại diện Đảng ủy Công ty mẹ – Tổng công ty, công ty Đóng tàu Nam Triệu, công ty Đóng tàu Bạch Đằng, công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm, công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Nam Hà, công ty Tài chính Công nghiệp tàu thủy; đại diện phòng An ninh kinh tế, công an thành phố Hải Phòng và tổ công tác hướng dẫn đại hội của Đảng ủy Tổng công ty. Tạp chí công nghiệp tàu thuỷ đã cử lãnh đạo, phóng viên đến dự và đưa tin về đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ triệu tập 104 đại biểu chính thức, gồm 13 đại biểu đương nhiên và 91 đại biểu được bầu từ đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 của 12 chi bộ trực thược Đảng bộ Công ty và 103/104 đại biểu có mặt dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Công ty đóng tàu Phà Rừng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã thông qua các báo cáo: “Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025”; “Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020”; “Báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi bộ và cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV”.

Đại hội đã nghe, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy. Đại hội đã tiếp thu nội dung 9 tham luận, trong đó có 5 tham luận được trình bày trực tiếp tại Đại hội.

Đ/c Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội bầu ra 13 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ra 19 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV.

 Đại diện Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tổng công ty tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chia tay các Ủy viên BCH nhiệm kỳ 2015 – 2020 không tái cử

Đại hội biểu dương 2 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (phòng Vỏ 1, phòng Kinh doanh), 4 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ (phòng Vỏ 2, phòng Sơn, phòng Tổ chức-Hành chính, phòng Kiểm soát sản xuất) trong đợt thi đua đầu năm 2020 do Hội đồng thi đua khen thưởng và Ban Chấp hành công đoàn Công ty phối hợp phát động từ ngày 03/2/2020-30/4/2020 với chủ đề: “Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Chào mừng 36 năm ngày truyền thống Công ty (25/3/1984-25/3/2020); Kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5”.    

          Đại hội biểu dương 5 chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất và nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020 là các chi bộ Vỏ 1, Vỏ 2, Kinh doanh, Kiểm soát sản xuất, Vật tư.

 

Biểu dương các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt “Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025”

Biểu dương các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020

Đại hội thông qua Nghị quyết và giao Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV căn cứ Nghị quyết hoàn thiện, ban hành và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trong tháng 5/2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV đã họp phiên đầu tiên và bầu ra 4 ủy viên Ban Thường vụ, bầu Bí thư, 2 Phó Bí thư, 5 ủy viên UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Quang Thăng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Vũ Hữu Chiến, Dương Đại Thạch tiếp tục được bầu giữ chức vụ phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Quốc Chiến tiếp tục được bầu vào Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong Công ty tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY