Đang tải dữ liệu...
Đại hộ Đảng bộ lần thứ IV

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Đóng tàu Phà Rừng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Bảy, 09/05/2020, 09:51 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Đóng tàu Phà Rừng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 được khai mạc chính thức vào hồi 8h00, bế mạc vào hồi 16h00 ngày 7/5/2020 và đã thành công tốt đẹp. Đại hội được Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) chỉ đạo là đại hội điểm và là đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đầu tiên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 14