Đang tải dữ liệu...
Hạ thủy BS03

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CÔNG TY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG HẠ THỦY TÀU CHỞ DẦU/ HÓA CHẤT “YN GWANGYANG” TRỌNG TẢI 6.500 TẤN XUẤT KHẨU SANG HÀN QUỐC

Thứ Năm, 18/10/2018, 21:00 GMT+7

Ngày 20 tháng 10 năm 2018 Công ty Đóng tàu Phà Rừng tổ chức lễ hạ thủy tàu dầu/ hóa chất trọng tải 6.500 tấn, ký hiệu vỏ BS03 mang tên “YN GWANGYANG” xuất khẩu sang Hàn Quốc.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 13