Đang tải dữ liệu...
Toa dam thanh nien 2018

Tọa đàm thanh niên 2018 với chủ đề Thanh niên với mục đích nâng cao năng suất lao động

Thứ Ba, 17/07/2018, 10:16 GMT+7

Thực hiện theo Chương trình công tác Đoàn thanh niên Công ty năm 2018; được sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, sự quan tâm tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các Phòng ban trong Công ty, tọa đàm thanh niên tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng đã được tổ chức ngày 07/7/2018 tại Hội trường Khu chuyên gia của Công ty.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 12