Đang tải dữ liệu...
Biểu dương CNLĐ tiêu biểu xuất sắc, ngành Giao thông Vận tải

Nguyễn Văn Trình - Công nhân, Công ty Đóng tàu Phà Rừng được biểu dương CNLĐ tiêu biểu xuất sắc ngành Giao thông Vận tải năm 2021

Thứ Sáu, 26/08/2022, 07:47 GMT+7

Nguyễn Văn Trình là tổ trưởng Tổ Sắt hàn 2, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Phòng Vỏ 2, Công ty Đóng tàu Phà Rừng.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 15