Đang tải dữ liệu...
Toàn cảnh công ty

Toàn cảnh công ty

Tàu chở hóa chất 6.500 DWT

Tàu chở hóa chất 6.500 DWT

Tàu San felice 34.000 DWT

Tàu San felice 34.000 DWT

TAGS
Công ty Đóng tàu Phà Rừng: Kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống (25/3/1984-25/3/2019) và bàn giao tàu chở dầu/hóa chất 6.500 DWT xuất khẩu sang Hàn Quốc